Att slå läger

Övernatta i första hand på iordningställda lägerplatser. Där finns eldstad, sopkärl och torrtoalett. Välj annars en plats där du inte riskerar att störa folk som bor i närheten. Längre än något eller några dygn bör du inte stanna på samma plats utan att fråga markägaren. Kommer ni i en större grupp är det bäst att fråga om lov, även om ni bara tänkt stanna en natt. Lämna lägerplatsen utan spår. Lägg ditt skräp i sopställen vid lägerplatsen. Om du rastar på annan plats skall du ta med dig allt skräp, också det allra minsta. Tänk på att många kommer efter dig. Lite skräp från var och en blir mycket med tiden. Lägg inte soppåsar vid överfulla sopkärl. Då sprider djuren omkring skräpet. Ta i så fall med dina sopor tills du kan bli av med dem på ett riktigt sätt. Använd lägerplatsernas toaletter. Gräv annars en liten grop och täck över ordentligt. Ha därför alltid med en liten spade i kanoten.

 

 

   

 

   

Emån