På denna sidan har vi sammanställt dom vanligaste frågorna vi får.

   

(FAQ) Ofta ställda frågor!

Skriv in ett sökord

  1. Hur bokar jag kanot ... ?
  2. Hur betalar jag ... ?
  3. Kan jag få kanoterna transporterade  ... ?
  4. Vad händer om något går sönder eller tappas bort ... ?
  5. Fråga ... ?
  6. Fråga ... ?

Hur bokar jag kanot ... ?

Du kan använda online-formuläret på boka här sidan, det går även bra att skicka ett vanligt e-mail till villan@kanot.info eller ringa os  på telefon 070-248 60 28.

Back to Top

Hur betalar jag ... ?

Vi kan inte ta emot betal eller kontokort. Vi tar endast emot kontant betalning, förskottsbetalning till vårt konto  eller mot faktura.

Back to Top

Kan jag få kanoterna transporterade ... ?

Ja det går alldeles utmärkt, vi kan transportera max 8 kanoter åt gången. det kostar 12:- sek per påbörjad kilometer. Till exempel vill ni börja paddla 15 kilometer härifrån kostar det 12:- x 15 km x 2 = 360:- sek. För att förtydliga så står 2an i uppställningen för återfärden när vi kör tom hem.

Back to Top

Vad händer om något går sönder eller tappas bort ... ?

Skulle olyckan vara framme och något har gått sönder eller blivit bortappat blir du eller ni ersättningsskyldiga. beloppet på saknad eller skadad utrustning betalas kontant direkt till uthyraren vid tillbakalämnandet av utrustningen. Lista för kostnad av förlorad utrustning finns hos uthyraren. 

Back to Top

Fråga ... ?

[This is the answer to the question.]

Back to Top

Fråga ... ?

[This is the answer to the question.]

Back to Top